LARIGE (PISHE E KUQE)

Larige ( pishe e kuqe) per dysheme e tavane

Perdoret gjeresisht si shtrese per ambiente te jashtme dhe te brendshme, rezistente ndaj lageshtires e gervishtjeve. Dysheme me dhe pa vija .

Punim dhe dimensione sipas kerkeses.